Social media marketing

social media marketingΔημιουργούμε στοχευμένα και εντυπωσιακά διαφημιστικά videos των δραστηριοτήτων σας, τα αναρτούμε σε διαδικτυακούς χώρους όπως το YouTube, YahooVideos κ.α.

Ακόμα δημιουργούμε λογαριασμούς, όπως blogs, facebook, Twitter profil και σας εκπαιδεύουμε κατάλληλα ώστε να συμμετέχετε σε διαδικτυακές κοινότητες.